844 505 555Zavoláme Vám
Klientská zónaVstup pro klienty

Časté dotazy

Spotřebitelský úvěr je nutné zajistit jakoukoli nemovitostí v osobním vlastnictví. Zajištění probíhá formou zástavního práva, tj. obdobně jako u standardních hypotečních úvěrů.

K ručení je vhodný byt, rodinný dům, chata, obchodní prostor, kancelář nebo pozemek.

Úvěr na podnikání je dále možné zajistit movitým majetekem jako např. auta, stroje, zařízení, technologie apod. Pro bližší informace o zajištění kontaktujte naše specialisty na infolince 844 505 555.

Aktuální stav, nebo životní situace je jednoznačně určujícím faktorem pro poskytnutí, nebo neposkytnutí půjčky. Vždy budeme individuálně posuzovat vaši schopnost půjčku splácet, tak aby příliš vysoké splátky nemohly ohrozit vaši životní úroveň.

Před uzavřením smlouvy neplatíte žádné poplatky ani zálohy.

Zástava je právnický termín, který označuje to, čím ručíte za půjčku. U půjček ACEMA je zástavou vaše nemovitost.

Smlouva o zástavním právu musí být písemná, zástava a pohledávka musí být uvedeny nezaměnitelným způsobem (tzn. den a právní důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše, splatnost, výše úroků a výše úroků z prodlení).

Pokud je zástavou nemovitá věc, která je evidovaná v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru. Když není v katastru evidovaná, je nutný zápis do Rejstříku zástav.

Jestliže dlužník (vy) nesplní svůj závazek řádně a včas, má věřitel (ACEMA) možnost dosáhnout uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. To, že se zástava musí prodat a teprve z výtěžku tohoto prodeje se uspokojí dlužníkovy pohledávky, stanoví zákon a nejde se dohodnout jinak. Nejde např. smluvně dojednat, že by si věřitel zástavu ponechal ve svém vlastnictví (tzv. propadná zástava). Nejčastěji dochází ke zpeněžení ve veřejné dražbě.

Informace o průběhu vyřízení půjčky, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení úvěruschopnosti jsou uvedeny v Procesu poskytování půjčky.

 

Pokud jste někdy měli potíže se splácením některé z půjček nebo jen omylem nezaplatili účet za mobilní telefon, pravděpodobně jste se dostali do některého z registru dlužníků. Kvůli tomu jste pro banku rizikový klient, a tak vám půjčku zamítne. Další možností je, že jsou vaše měsíční příjmy nízké a nesplňují interní kritéria pro poskytnutí půjčky.

Nic na tom nezmění ani to, že máte dostatečné prostředky ke splácení půjčky. Ano, je to nefér. Bankovní instituce mají velmi přísné jasně stanovené hranice pro poskytnutí úvěru.  

U nás vše posuzujeme individuálně, přičemž dbáme na to, aby výše splátek všech vašich závazků neovlivnila vaši životní úroveň.

Odpověď je jednoduchá. Pro banku musíte být zajímavý, zdravý, mladý, zaměstnaný, bohatý, a to vše musíte řádně ve všech možných i nemožných potvrzeních doložit. Pokud cokoli z toho nemáte, půjčku vám podle interních předpisů zamítnou.

Nám na vás opravdu záleží a proto každou žádost posuzujeme individuálně, máme rovněž jasná pravidla a tím hlavním je, aby splácení půjček neohrozilo vaši životní úroveň. Dokážeme však zohlednit i okolnosti, které se nevejdou do bankovních kolonek.

U nás klademe důraz na rychlé a zodpovědné vyřízení žádosti. Zároveň vám náš úvěrový specialista bude věnovat tolik času, aby vám bylo vše jasné.

Půjčku je možné předčasně splatit kdykoliv. Podmínky se však liší v závislosti na tom, jaký úvěrový produkt využíváte. Navíc máte možnost využít mimořádné splátky každý 13. měsíc zdarma. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.

Pokud víte, že nebudete moci některou splátku uhradit, je nejdůležitější nám to říct (např. když ztratíte zaměstnání). Vyjdeme vám vstříc a pomůžeme vám upravit splátkový kalendář.

Pokud nám nic neřeknete, vystavujete se možnosti smluvní pokuty 100 Kč za první resp. 1000 Kč za každou další upomínku. Detailnější informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách čl. 3. 

Pokud se u vás situace vyvine tak, že nebudete schopní dlouhodobě platit, opět je nutné nám dát vědět. Pak s tím můžeme počítat a navrhnout vám nový splátkový kalendář, který vám bude lépe vyhovovat. Pokud byste tuto situaci dlouhodobě neřešili a dostali se do prodlení se splácením u více jak dvou splátek, nebo nezaplatili jednu splátku déle než tři měsíce, ztratíte výhodu splátkového kalendáře. Navíc pak můžeme požadovat doplacení celkové dlužné částky zpravidla do 30 dnů. Detailnější informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách, čl. 6.

Poskytujeme půjčky od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč se splatností až na 20 let. Délku splatnosti si volíte sami podle vašeho přání a možností. Na dohodnuté době splácení netrváme, kdykoli můžete pomocí jednorázové splátky splatit celou zbývající výši úvěru.

Splácet můžete převodem z účtu, jen po vás budeme chtít zřízení trvalého. Splácí se měsíční splátkou, tj. 12 splátek ročně. Samozřejmostí je možnost mimořádné splátky, čímž si můžete snížit následující pravidelné měsíční splátky. Splácení je anuitní.

Co je anuitní splácení?

Půjčky se nejčastěji splácejí anuitním způsobem, tj. konstantními splátkami, které se po celou dobu splácení nemění. To samozřejmě platí pouze za předpokladu, že se během splácení nezmění úroková sazba. V praxi k tomu však může dojít po každém skončení doby fixace, výši splátky je pak třeba změně přizpůsobit. Výhodou anuitního splácení je přehlednost a jednoduchost.

Každá anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje dvě složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušeně řečeno první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh, druhá složka je platba bance či jiné instituci za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v anuitě v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje. Pro vás se ale nic nemění, splátky jsou dohodnuté a o všech poplatcích víte, žádné poplatky nejsou skryté.

Shrnutí:

  • Splácet budete měsíční splátkou, tj. 12 splátek ročně
  • Splácet můžete převodem z účtu, jen si musíte zřídit trvalý příkaz
  • Předčasné splacení úvěru je možné kdykoli
    • Bez doplacení úroku za zbývající období
    • Za smluvní poplatek, bez pokut a sankcí

U nás v ACEMA klademe důraz na rychlé vyřízení žádosti. Zároveň vám náš úvěrový specialista bude věnovat tolik času, dokud vám nebude vše jasné.

V případě nespokojenosti s poskytovanými službami nebo produkty má Spotřebitel právo danou službu či produkt reklamovat či vznést stížnost. Informace o postupech spojených s reklamacemi a stížnostmi jsou uvedeny na stránce https://acema.cz/kontakt/reklamace-a-stiznosti.

Dohled nad naší činností vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.  Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, vykonává dohled nad námi do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle zákona 257/2016 Sb., nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ACEMA Credit Czech, a.s. neposkytuje svým klientům rady (dle zákona 257/2016 Sb. §85, odst. 1) ohledně výběru vhodného finančního produktu.

ACEMA poskytuje půjčky bez omezení účelu popř. s účelem bydlení a rekonstrukce.

 

Příklad:  výše úvěru 450.000 Kč, úroková sazba 17% p.a. (platí, pokud již máte pojištění domácnosti), počet splátek 96, výši splátky 8.954,- Kč , doba fixace 10 let,  celkově splatná částka spotřebitelem 859.584,- Kč, RPSN činí 21,2% a výpočet je založen na předpokladu, že úvěr je čerpán okamžitě jednorázově. Zaplatíte nám měsíčně 8605,-Kč a poplatek za vedení účtu 349,-Kč měsíčně, celkem tedy 8954,- Kč měsíčně po dobu 96 měsíců. Dále jsou s úvěrem spojeny jednorázové náklady: Náklad ve výši 2000,- Kč za zápis do katastru nemovitostí, poplatek závazková provize  3% z výše úvěru tzn. 13500,- (tyto poplatky neplatíte předem, jsou strženy oproti čerpání úvěru)

Informace o typech a aktuálních úrokových sazeb najdete v sekci Půjčky a úvěry. U spotřebitelských úvěrů standardně poskytujeme pevnou úrokovou sazbu s dobou fixace 10 let, nebo na celou dobu trvání úvěru, dle splatnosti úvěru a volby klienta.

O Hypotéku na pronájem může žádat právnická nebo fyzická osoba a také živnostníci. Hypotéka na pronájem je určena i pro osoby, které nedisponují dostatečnou výší prostředků k pořízení klasické hypotéky od banky. Navíc, o Hypotéku na pronájem mohou požádat i lidé, kteří NEmají trvalý pobyt na území ČR. 

Pořízení Hypotéky na pronájem není opravdu složitá operace. K tomu, abyste se stali investorem do nemovitosti, vám postačí dva platné doklady totožnosti. Nic víc po vás požadovat nebudeme a ani nechceme.

Až budete mít vybranou nemovitost, stačí nás kontaktovat. My na základě odhadu nemovitosti připravíme konkrétní nabídku s výší splátek Hypotéky na pronájem a můžete se konečně stát investorem do nemovitosti. A je to!

Současný realitní trh ukazuje, že největší poptávka je po menších a středně velkých bytech (1kk – 3kk) ve větších městech (např. Praha, Brno, Plzeň), kde jejich cena stoupá nejrychleji. Navíc zhodnocení nemovitosti se zvyšuje každým rokem a dle realitních prognóz i nadále bude. Hodnota nemovitosti je samozřejmě vyšší, pokud je nemovitost po rekonstrukci a tudíž rovnou připravena k pronájmu, z čehož vyplývá – okamžitý výdělek.

Ano, samozřejmě. Na konci fixního období můžete refinancovat například i do klasické banky. Stačí když nás budete předem informovat a my Vám připravíme vyčíslení aktuální dlužné částky. Pak už je výběr banky, u které chcete hypotéku refinancovat, jen na vás. 

V zásadě existují dvě možnosti pronájmu, krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobé pronájmy jsou v současné době populární i díky portálu Airbnb a zisky jsou sice vyšší než u dlouhodobého pronájmu, ale záleží jen na vaší šikovnosti, jak efektivně budete byt pronajímat. Druhou možností je pronájem dlouhodobý, zde máte zisky nižší, ale za to dlouhodobé. Záleží tedy na vás,  zda-li zvolíte jistotu nebo risk, stejně jako v životě.

Ano, příjmy z pronájmu nemovitosti podléhají zdanění, ale úroky z Hypotéky na pronájem si můžete odečíst z daní. 

Máte jiný dotaz?

Zanechte nám dotaz pomocí kontaktního fomruláře nebo zavolejte na bezplatnou infolinku 844 505 555.